jueves, 5 de diciembre de 2013

Descorda't el cor

Descorda't el cor
i deixa tatuades en ell les meves lletres,
deixa'l ballar una bella dansa amb mi
lliure amb el vent
que la vida són dos línies i un esborrany
El mar d'aigua i sal
sí l'aigua és amor
mulla'm un altre cop

dintre el cor.

Desabróchate el corazón
y deja en él tatuadas mis palabras
deja que baile libre como el viento
una bella danza conmigo
que la vida son dos líneas y un borrador.
El mar de agua y de sal
si el agua es amor
de nuevo mójame
dentro del corazón.

Poema del llibre"la lluna es descalça"
Gemma forés
Drets reservats de l'autor.