jueves, 13 de marzo de 2014

Et pots sentir sol
a la ciutat més poblada
del mòn
el fred allunya
l'estiu està tant a prop
del mòn
pell amb pell
diluït el desigs
 a la vorera
de la boira
indiferent melodia
de les coses quuotidianes
són tants i a cops tant poques
que mires més enllà
segueixes estiman
en un plaer que junts
vam inventar
en llibertat.

Te puedes sentir solo
en la ciudad mas poblada del mundo
el frio aleja
el verano esta tant cerca del mundo
piel con piel
diluido el deseo
en los  bordes de la niebla
indiferente melodia
de las cosas cotidianas
son tantas y a veces tant pocas
que miras más alla
sigues amando
en un placer
que juntos inventamos
en libertat.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.