miércoles, 26 de febrero de 2014

L'amor
la sal de món
tan sol record
efimer
petjades amb el mar
esculpint les ones
en el vent
un pas blau de somnis
es perd amb la boira
com un dit en els llavis
com una blanca flama
que retorna amb l'aire
amb l'aroma de les ales
l'home és
un núvol
on el somni és vent.

El  amor
la sal del mundo
tant solo recuerdos
efimeros
pisadas con el mar
esculpiendo las olas
en el viento
un paso azul de sueños
se pierde con la niebla
como un dedo en los labios
como una blanca llama
con el aire
con el aroma de las alas
el hombre
es una nube
donde el sueño  es viento.
Gemma Forés.
Drets reservats de l'autor.