lunes, 16 de diciembre de 2013

El teu cos escala
la meva ànima
com una lluna d'aigua
lliure amb complicitat
dintre l'albada
els peus nus a la sorra
accelerent el passat
a les voreres del amor
definitivament els núvols
perden la melangia
els teus llavis ductils al desigs
es fonen
els petjades segueixen
el camí el teu cor

Tu cuerpo escala
mi alama
como una luna de agua
libre con complicidad
dentro de la alba
los pies desnudos en la arena
aceleran el passado
en los bordes del amor
definitivamente las nubes
pierden la nostalgia
tus labios ductiles al deseo
se funden
las pisadas siguen un
camino.tu corazón.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.