miércoles, 28 de enero de 2015


A contra corEs disposa a compartir vuit hores amb la dona que, tot i que  a contra cor estima. No vol perdre ni un minut. Decideixen agafar un taxi i donar voltes per la ciutat . el fet que tant els faci un carrer com un altre que solament  vulguin voltar per la ciutat, els uneix en unes caricés sota la roba  .La ciutat és ideal per transitar de nit, el contrast dintre el taxi, entre la fredor exterior i la calidesa  del automóvil ben equipat ,produeix una sensació de satisfacció difícil d’iguala. A fora plou a bots i barrals i la complacença dintre el cotxe és doble.          Il.luminats per focus que en maquillen els  defectes, els monuments emergeixen de la foscor i a través de la pluja ondulen com les flames dels cotxes .Alliberats  de l’exitació diürna.  Resegueix  baix la faldilla els dits entre les cuixes seguit el ritme del desitgs incontrolat,  no poden evitar aquella exitació .Es detecta l’ombra del dubte i les gotes del risc barrejades amb l’ànsia de tenir una onada de bona sort al cor . Mentre l’aigua cau descontroladament i el eixugaparabrisa adapta a poc a poc el moviment a la cadencia  composta de la sinfonía de Bach


Contra el corazón

S e dispone a compartir ocho horas con la mujer que  contra el corazón ama. No quiere perder ni un minuto,Dedide cojer un taxi y dar vueltas por la ciudad, el hecho que tanto les de una calle como otra , que solamente quieran dar vueltas por la ciudad, les une en unas caricias bajo la ropa. La ciudad es ideal para transitar de noche.El contraste dentro del Taxi, entre el frio exterior y la calidez del automobil bien equipado produce una sensación de satisfacción dificil de igualar.Fuera llueve  de forma copiosa con rabia y la sensación de bienestar dentro del coche es doble.Iluminados por los focos que maquillan los defectos de los monumentos que emergen en la oscuridad y atraves de la lluvia ondulan como las llamas de los focos de los coches. Liberados de la excitación diurna, acaricia bajo la faldilla los dedos entre sus muslos siguiendo un ritmo del deseo incontrolado.No puede evitar aquella excitación .Se detecta la sombra de la duda y las gotas del riesgo mezcladas con el deseo, el ansia de tener una ola de buena suerte en el corazón, Mientras el agua cae descontroladamente y el limpiaparabrisas adapta poco a poco el movimiento a la cadencia compuesta de la simfonia de Bach.