miércoles, 5 de noviembre de 2014

Deixa'm volar
fins la nit
damunt el teu cos
enlaira el bes
la teva pell
 plaer per obrir
la porta al desigs
esperant l'arrapada
una paraula a l'oïda
sorprenent i dolça
les meves passions
són teves
vine besa'm.

Dejame volar
hasta la noche
encima de tu cuerpo
se eleva el beso
en tu piel
placer para abrir
la  Puerta al deseo
esperando el arañazo
una palabra al oido
sorprendente dulce
mis pasiones
son tuyas
ven besame,

Gemma forés
Drets reservats de l'autor.
Avui deixo una reflexió sobre  LA CONFIANÇA"

La paraula "confiança" probé d'el llatí "fides", que significa "leialtat", o també de "confidere", que vol dir "posar fe en algú en alguna cosa". Sí bé la confiança neix dintre denosaltres, el seu creixement i desenvolupament està molt lligat a les relacions que mantenim i a les respostes que obtenim d'elles. Per això és responsabilitat nostra seleccionar cuidar i mimar les persones amb qui tenim relacions i aparta...r-nos de qui mina la nostra confiança, fet que a cops ens pot afectar l'autoestima. Per a què hi hagi una relació, la confiança és imprescindible, hem abrigar-la com a punt d'inici i alhora com a garantia de la bona salut de les nostres relacions, ja siguinde parella, familiars, d'amistat o treball. Tenir confiança ens permet sortir de nosaltres mateixos i abandonar-nos als altres, encara que això comporti de vegades mostrar vulnerabilitat. Es tracta d'un exercici necessari perquè les relacions tinguen una gestió tranquil.la, serena i coherent, que faciliti l'enriquiment personal i poguem viure en equilibri i amb autenticitat. En conseqüència, obrir una finestra i deixar entrar l'aire a les nostres vides, perquè confiar en nosaltres mateixos i en les persones que estimem implica esbatanar una porta per fer camí en la vida.
Gemma Forés.


La palabra "Confianza" proviene del latin "fides" que significa" lealtad" y tambien de "Confidere" que quiere decir "poner fe en alguien o en alguna cosa"si bien la confiança nace dentro de nosotros su crecimiento y desarrollo esta muy ligado a las relaciones que mantenemos y a las respuestas que obtenemos de elles.Por esto es responsabilidad nuestra seleccionar cuidar i mimar las persones con las que tenemos relaciones y apartar-nos de quien va quitandonos confiança hecho que a veces puede afectar nuestra autoestima.Para que haya una relación de confiança es inprescindible que la abriguemos en nosotros mismos como punto de inicio y tambien como garantia de buena salud en nuestras relaciones ya sean  de pareja de família de amistad de Trabajo.Tener confiança nos permite salir de nosotros mismos y abandonarnos a los otros aunque esto comporte a veces mostrar vulnerabilidad.Se trata de un ejercicio necesario para que las relaciones tengan una  cauce tranquilo sereno coherente que facilite el enriquecimiento personal y podamos vivir en equilibrio y autenticidad.En consecuencia abrir una ventana y dejar que entre el aire a nuestras vides porque confiar en nosotros mismos y en las persones que nos quieren implica abrir una Puerta y hacer camino en la vida.

Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.