martes, 23 de septiembre de 2014

Dos cossos són a vegades ones
entrellaçats
en una dança de silèncis
a la nit un sol
Dos cossos a cops són aire
a cops són lluna 
jugant
en un sol mòn


Dos cuerpos son a veces olas
entrelazadas
en una danza de siléncios
a la noche un sol
Dos cuerpos a veces són aire
a veces són luna
jugando
en un solo mundo.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.