miércoles, 11 de diciembre de 2013

Sura el teu record a la nit
el mar batega en força
damunt el meu cor plouen
serpentines de colors
en tu en la teva boca
la boira de l'ànima és desfà
infinitament ets la llum
el desigs mosega la boca
les paraules viuen dintre
els teus llavis

Flota tu recuerdo en la noche
el mar palpita con fuerza
encima de mi coraz`n llueven
serpentinas de colores
en ti en tu boca
la niebla del alma se deshace
infinitamente eres la luz
el deseo muerde tu boca
las palabras viven dentro
de tus labios.
Gemma forés
Dret reservat del autor.