lunes, 5 de enero de 2015
S'incorpora fins quedar asseguda, encara dins la banyera submergida en l'aigua que cada cop està més freda, s'agafa a les vores blanques, pren impuls i es posa dreta.Uns regalims li fan curses per demunt de la pell, fins que tornen a l'aigua provocant esquitxos.
Hauria de sentir sons aquàtics, quieta com està, hauria de poder escoltar una font de jardi Zen, un goteig perpetu que no marca el pas del temps, sinò que l'atura, fins i tot pot ser l'esborra però no sent res de tot això. Observa com es desfà la bombolla en petits bassals gelatinosos arrodonits que es desplacen damunt  l'aigua fent dibuixos, podrien ser records . El passat no interessa,no deu interessar
Surt de la banyera definitivament i  al treure el tap i l'aigua es concentra en un remolí que deixa anar les petites  bombolles ja desfetes com els records.


Se incorpora hasta quedarse sentada, todabia dentro la bañera sumergida en el agua que cada vez esta mas fria, se coje a los bordes blancos y toma impulso y se pone de pie. Unas gotas resbalan y le hacen  carreras encima de su piel, hasta que regresan al agua salpicando.
Tendria que sentir sonidos acuaticos, quieta como esta habria de poder escuchar una fuente de jardin Zen. Un goteo perpetuo que no marca el paso del tiempo, sino que lo para, hasta el punto que puede lo borre, pero no siente nada de eso Observa como se desacen las burbujas.en pequeños charquitos gelatinosos redondeados que se desplzan por encima del agua haciendo dibujos , podrian ser recuerdos. El pasado no interesa,
Sale de la bañera definitivamente y al sacar el tapon del agua se concentra un remolino que deja ir las pequeñas burbujas ya desechas como los recuerdos.