sábado, 10 de enero de 2015


Giravolta.


De vegades ell  no hauria de ser tan racional. Això és el que pensa, surt del bany i es dirigeix cap al saló. Encén  el llum de l'escriptori, l'ordinador està engegat, el despatx és d'un gris blavós. Clica unes quantes ordres i fa "print", amb una habilitat admirable, i mentrestant giravolta el retolador gruixut entre els seus dits abans de deixar-lo al seu maletí. 
Els fulls van perdent la virginitat que els tenia units en germanor i encén una cigarreta. Mira l'hora i exhala el fum, té temps de fer encara unes gestions pel carrer. En l'última bufada que fa al cigarret la direcció del fum, tot desfilat, ha canviat de sobte, però no hi ha cap corrent d’aire. Es repenja a la paret  l’esquena, apaga el cigarret i buida els pulmons  amb una certa ànsia. La teranyina que ha deixat  fa un moment s’enlaira fen un remolí que va girant amb lentitud. Llavors, un viatge d’emocions el  transporta a una galaxia que li sembla llunyana: la distància que el separa d’ella i que no pot recórrer. Llavors la impressora deixa de fer soroll i la remor de l’ordinador s’apropia del saló i de tot el pis. 

Quan la porta es tanca, fa volar un sol sospir i diminutes voltes de pols que dormien per terra giravolten , com  el record que té d’ella. No queda cap soroll dintre el pis i, a fora, el vent colpeja amb força la porta, i pensa que cap dels dos no gosarà  dir res i mai més  ho diran, i caqdascú es diluirà amb el temps com un error en la seva porció de llit en la nit.A veces el no tendira que ser tant racional. Esto es lo que pensaba, sale del baño y se dirije hacia el salón. Enciende la luz del escritorio el ordenador esta enchufado, el despacho  és de un gris azulón.Teclea unas cuantas ordenes y  le da al tecla "print", con una habilidad admirable  y mientras  da vueltas al rotulador grueso entre sus dedos antes de dejarlo en su maletin.
Las hojas van perdiendo la virginidad que las tenia unidas en hermandad y enciende un cigarro.Mira la hora y exhala el humo, tiene tiempo de hacer todabia unas gestiones por la calle. En la ultima calada que hace al cigarrillo la dirección del humo  delilhachada ha cambiado de dirección pero no hay ninguna corriente en el aire,se recuelga en la pared su espalda  apaga el cigarrillo y vacia sus pulmones con una cierta ansia, la telaranya que ha dejado hace un momento se enlaira haciendo un remolino que va girando con lentitud. Entonces un viaje de emociones lo trasporta a una galaxia que le parece lejana, la distáncia que le separa de ella y que no puede recorrer.  La impresora deja de hacer ruido y  el ruido del ordenador se aporpia del salon de todo el piso.Cuando se cierra la puerta hace volar suspiros y dimunutas volitas de polvo que dormian por la tierra dan vueltas como el recuerdo que tiene de ella..No queda ningun ruido dentro del piso y fuera el viento golpea con fuerza la puerta y piensa que ninguno de los dos no se atreVera a decir nada y nunca más lo diran y cada uno se diluira con el tiempo como un error en su porción de cama en la noche.