domingo, 15 de diciembre de 2013

L'amor és un somni
que perd poc a poc
l'enigma
no torna la tristor
una dança de colors
l'aire no calla entre la llum
dança de colors
aroma a la pell
perfum del teu cos
abraça dolçament l'absència
que ja no té
hores desertes
anyorances complertes
ja en tu

El amor és un sueño
que pierde poco a poco
el enigma
no vuelve la tristeza
una danza de colores
el aire no calla entre la luz
baile de colores
aroma en la piel
perfume de tu cuerpo
abraza dulcemente la auséncia
que ya no tiene
horas desiertas
añoranzas completas
ya en ti.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.