martes, 29 de abril de 2014

El silénci
ple de records
espera i aprèn
a donar temps al temps
s'encenen les guspires
i dir amor és sembrar
de papallones el dia
com un bes
que crema els llavis
el cel és una gota
de rosada
besades, somnis
llum de la lluna
l'aigua , el vent
de nou ens uneix
amb el temps.

El siléncio
lleno de recuerdos
espera y aprende
a dar tiempo al tiempo
se encienden  las chispas
y decir amor es sembrar
de palomas el dia
como un beso
que quema los labios
el cielo es una gota
de rosada
besos, sueños
luz de la luna
el agua, el viento
de nuevo nos une
ccon el tiempo.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor,