martes, 13 de mayo de 2014


L'aigua rellisca
per les fulles
fins arribar
a la terra
caricies en un paisatge
l'amor no té espera
perquè a cops cap la primavera
en una rosa
i les caricies
recorren la pell
amb l'aroma de les flors
les ones juguen fresques
i sonores
trenquen  tots els records
en paraules.

El agua resbala
por las hojasb
hasta llegar
a la tierra
caricias en un paisaje
el amor no tiene espera
porque a veces cabe
la primavera en una rosa
y las caricias recorren la piel
con el aroma de las flores
las olas juegan frescas
y sonoras rompiendo los recuerdos
en palabras.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.