viernes, 7 de marzo de 2014

I la lluna gira i gira
en el fil del temps
 teranyines de colors
camins verds,ocres
amb la pluja suau que regalima el cos
la boira i el mar
esfilagarsa a cops
els colors de la vida.

Y la luna gira i gira
en el hilo del tiempo
telarañas de colores
caminos verdes, ocres
con la lluvia que empapa el cuerpo
la niebla y el mar
deshilacha a veces
los colores de la vida.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.