lunes, 9 de diciembre de 2013

Sed de tu
com l'aigua en el foc
regalima la teva ànima
l'hora del silènci
que no té
paraules
no puc ser l'ombra
que es desfà
una gota de lluna
en la nit

Sed de tu
como el agua en el fuego
empapa tu alma
la hora del siléncio
que no tiene palabras
no puedo ser una sobra
que se diluye
una gota de luna
en la noche.
Gemma Forés.
Drets reservats de l'autor.