miércoles, 15 de octubre de 2014

Desborda la lluna d'aigua
amb la seva llum
habitant  la nit
i l' omple amb tota la seva memòria
la dança del joc de l'amor
ballant  anuats els cors
envellint el teu cos el meu
els versos regalimen  la pell 
i l'amor sobreviu a l'amant
com la caricia al bes
com el perfun a les flors
com els jocs al desigs

Desborda la luna de agua
con su luz
habitando la noche
y la llena com toda su memoria
la danza del juego del amor
bailando  atados los corazones
envelleciendo tu cuerpo el mio
los versos  empapan la piel
y el amor sobrevive al amante
como la caricia al beso
como el perfume a las flores
como el juego al deseo.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.