domingo, 16 de noviembre de 2014


El groc de les fulles dels anys va fen pas als dies i a la  repetició d'aquests un darrere d'altre . El que jo desitjo és un canvi apreciable. Però aprenem a viure  xops dels nostres desenganys amb aquesta humitat que deixa la pell regalimada  però amb la seguretat  que l'amor ens enlluernarà de nou amb la brillantor d'el  desigs, d'el color, i de l'aire fresc.

A cops em ve a visitar l'enyoraça la noto perquè  esdebe en cada bri  de pell , en el record d'aquelles paraules que hagués volgut escoltar i en sentir ,el seu so  es produeix un efecte tremolos com la de les fulles de les palmeres que els hi dona l'aire, el tebi sol dolçs es cola entre les fulles d'els arbres i la sensació de sentir una abraçada la teva ho acarona tot , Es impossible no caure davant la provocació d'els sentits i tot allò que va marxat  però que ha quedat en mi´


El amarillo  de las hojas de los años va haciendo paso a los dias y a la repetición de estos uno detras de otro..Lo que yo deseo es un canbio apreciable,Pero aprendemos a vivir empapados de nuestros desengaños con aquella humedad que deja la piel empapada pero con la seguridad que el amor nos deslumbrara de nuevo con sus brillos de deso de colores y de aire fresco.
A veces me visita la añoranza la noto porque llega en cada trocito de piel en el recuerdo de aquellas palabras que hubiera querido escuchar y sentir, su sonido produce un efecto que hace temblar como las hojas de las palmeras cuando les da el aire, el tibio sol dulce se filtra entre las hojas de los arboles y la sensación de  sentir un abrazo tuyo lo acaricia todo , es imposible no caer delante la provocación de los sentidos y todo aquello que se fue pero que queda en mi.

Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.