lunes, 24 de febrero de 2014

Somrriure
amb una música
de cent miralls
amb petjades a l'arena
el cor  llibera cada porus
del dia amb la lluna nocturna
papallones envoltes
de rosada deixant les teves paraules
la lum dels estels guspires
de nit il.luminant
els camins.

Sonrreir con musica
de cien espejos
com pisadas en la arena
el corazón libera cada poro
del dia con la luna nocturna
mariposas envueltas
del rocio dejan tus palabras
la luz de las estrellas
espurnea de noche
iluminando
los caminos.
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.