domingo, 16 de febrero de 2014

Dibuixen els dits
a foc lent
el teu cos
entran en el teu món
les fades tenyeixen fils prims
lligan els cors
amb colors
i estènc les paraules
al estenedor de la vida
deixant assecar el teu nom
la pluja cau lentament
on hi és també la lluna.

Dibujan los dedos
a fuego lento
tu cuerpo
entrando en tu mundo
las hadas tiñem hilos finos
ligando los corazones
con colores
y tiendo las palabras
en el tendedor de la vida
dejando secar tu nombre
la lluvia cae lentamente
donde està tambien la luna
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.