miércoles, 5 de noviembre de 2014

Avui deixo una reflexió sobre  LA CONFIANÇA"

La paraula "confiança" probé d'el llatí "fides", que significa "leialtat", o també de "confidere", que vol dir "posar fe en algú en alguna cosa". Sí bé la confiança neix dintre denosaltres, el seu creixement i desenvolupament està molt lligat a les relacions que mantenim i a les respostes que obtenim d'elles. Per això és responsabilitat nostra seleccionar cuidar i mimar les persones amb qui tenim relacions i aparta...r-nos de qui mina la nostra confiança, fet que a cops ens pot afectar l'autoestima. Per a què hi hagi una relació, la confiança és imprescindible, hem abrigar-la com a punt d'inici i alhora com a garantia de la bona salut de les nostres relacions, ja siguinde parella, familiars, d'amistat o treball. Tenir confiança ens permet sortir de nosaltres mateixos i abandonar-nos als altres, encara que això comporti de vegades mostrar vulnerabilitat. Es tracta d'un exercici necessari perquè les relacions tinguen una gestió tranquil.la, serena i coherent, que faciliti l'enriquiment personal i poguem viure en equilibri i amb autenticitat. En conseqüència, obrir una finestra i deixar entrar l'aire a les nostres vides, perquè confiar en nosaltres mateixos i en les persones que estimem implica esbatanar una porta per fer camí en la vida.
Gemma Forés.


La palabra "Confianza" proviene del latin "fides" que significa" lealtad" y tambien de "Confidere" que quiere decir "poner fe en alguien o en alguna cosa"si bien la confiança nace dentro de nosotros su crecimiento y desarrollo esta muy ligado a las relaciones que mantenemos y a las respuestas que obtenemos de elles.Por esto es responsabilidad nuestra seleccionar cuidar i mimar las persones con las que tenemos relaciones y apartar-nos de quien va quitandonos confiança hecho que a veces puede afectar nuestra autoestima.Para que haya una relación de confiança es inprescindible que la abriguemos en nosotros mismos como punto de inicio y tambien como garantia de buena salud en nuestras relaciones ya sean  de pareja de família de amistad de Trabajo.Tener confiança nos permite salir de nosotros mismos y abandonarnos a los otros aunque esto comporte a veces mostrar vulnerabilidad.Se trata de un ejercicio necesario para que las relaciones tengan una  cauce tranquilo sereno coherente que facilite el enriquecimiento personal y podamos vivir en equilibrio y autenticidad.En consecuencia abrir una ventana y dejar que entre el aire a nuestras vides porque confiar en nosotros mismos y en las persones que nos quieren implica abrir una Puerta y hacer camino en la vida.

Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario