miércoles, 5 de noviembre de 2014

Deixa'm volar
fins la nit
damunt el teu cos
enlaira el bes
la teva pell
 plaer per obrir
la porta al desigs
esperant l'arrapada
una paraula a l'oïda
sorprenent i dolça
les meves passions
són teves
vine besa'm.

Dejame volar
hasta la noche
encima de tu cuerpo
se eleva el beso
en tu piel
placer para abrir
la  Puerta al deseo
esperando el arañazo
una palabra al oido
sorprendente dulce
mis pasiones
son tuyas
ven besame,

Gemma forés
Drets reservats de l'autor.