martes, 11 de febrero de 2014

El mar vesteix
els estels
l'amor dança el cor
nomada
tants carrers, ciutats, llocs
poden ser i no ser
la terra de la teva ànima
a dintre el cor coralines
de colors
el mar , el temps
amb el silènci de la nit
escapa al insomni de tu

El mar biste
las estrellas
el amor baila el corazón
nomada
tantas calles, ciudades, lugares
pueden ser i no ser
la tierra de tua alma
dentro el corazón corales
de colores
el mar, el tiempo
con el siléncio de la noche
escapa al insomnio de ti
Gemma Forés
Drets reservats de l'autor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario