jueves, 26 de febrero de 2015


 

MOLTES LLUNES

 

Hi havia un punt de malencolia que mai havia sentit, va recordar les nits  estrellades , la persistencia dels grills, i sense voler s’adonà que fa moltes llunes que no veu les estrelles. A la ciutat, per més amples que siguin els carrers del barri, mai és fosc del tot, el cel mai és negre, són poc els estels que es deixen veure, tant sols els més  agosarats. Esta molt amoïnat i sent un repic d’enveja quan veu una parella que passa agafada de la mà. Només ha menjat un entrepà petit. I té uns records d’estiu  caloròs i riallers que contrasten amb la fosca d’una nit ennegrida. té un ball de nervis que no el deixen pas tranquil. Busca la targeta de bus amb el cap absent  i s’imagina per un.moment una ma una tendra abraçada. Quina deria, pensar el que hagués hagut de ser i no ha estat pel caprici descabellat del oracle pensa.  Arriba el bus nocturn, treu el billet i quan el xofer para i obre les portes , puja, marca, passa i seu a un lloc.

Els carrers són ataronjats., el bus avança i ell deixa el record enrrera, avança seguin el recorregut marcat per una línea violeta en els mapes municipals. Mentre ell esgarrapa la seva propia vida en una nit entre semana qualsevol.

 MUCHAS LUNAS

Habia un punto de melancolia que nunca habia sentido, recordo las noches estrelladas, la persisténcia de los grillos y sin querer se da cuenta que hace muchas lunas que no ve estrellas.En la ciudad por mas anchas que sean las calles del barrio, nunca es oscuro del todo, el cielo nunca es negro, son pocas  las estrellas que se dejan ver, tan solo las mas atrevidas.Esta muy preocupado y siente un poquito de envidia, cuando vio una pareja que paso cojida de la mano.Solo ha comido un bocadillo pequeño. Y tiene unos recuerdos del verano caluroso  divertido con sonrisas, que contrastan  con la oscuridad de una noche enengrecida.Tiene un baile de nervios que no lo dejan tranquilo.Busca la targeta del bus con la cabeza ausente y se imagina por un momento una mano , una tierno abrazo.Que locura, pensar lo que hubiera podido ser y no ha sido por el capricho descabellado del oraculo , piensa. Llega el bus nocturno, saca el billete y cuando el chofer para  y abre las puestas, sube, marca pasa y se sienta en un lugar.

Las calles son anaranjadas, el bus avanza y el deja el recuerdo atras, avanza siguiendo  el recorrido  marcado por una linea violeta en los mapas municipales.Mientras el araña su propia vida en una noche entre semana  cualquiera.

No hay comentarios:

Publicar un comentario